Manage op mind-set!
Manage op mindset

Alles is continu aan verandering onderhevig. En daar zijn wij als mens ontzettend goed in. Totdat angst om de hoek komt en twijfel in onze kracht het van ons overneemt.

De vloedgolf van veranderingen die de komende decennia op ons af gaat komen is enorm, en als bedrijf heb je vandaag invloed op hoe je mensen hier morgen mee omgaan.

"Bedrijven die zijn ingericht op controle en strakke procedures zijn kwetsbaarder omdat ze minder in staat zijn om op tijd te veranderen."

Werken op afstand, data en artificial intelligence zijn enkele voorbeelden die vandaag al om aanpassingen vragen. Maar ook de wereldwijde CO2-uitdagingen, verduurzaming, circulaire economie en lokalere productieketens gaan enorme aanpassingen eisen van bedrijven. Hier succesvol mee omgaan, komt uiteindelijk aan op de mindset van medewerkers en de verandercompetentie van de organisatie. Dit bepaalt of je bedrijf levensvatbaar blijft of wordt overgenomen door een slagvaardigere concurrent.

"Werk aan de mindset van je mensen, zodat ze zijn voorbereid op datgene wat je niet kunt voorbereiden."

Veerkracht en een mindset die je helpt tijdens veranderprocessen hangen onder andere samen met geloof, inzicht en zelfvertrouwen. Dit kun je stimuleren door de manier waarop je omgaat met medewerkers. Hoe vaak laat jij medewerkers ontdekken welke kracht, kennis of onbenutte talenten ze hebben? Hoe vaak geef je ze een uitdaging waarin ze dit kunnen ontdekken? Hoe vaak complimenteer je de acties die zijn genomen in plaats van het eindresultaat? Kap je in jouw ogen slechte ideeën direct af, of begrijp je dat dat een essentieel onderdeel is van creativiteit en oplossingsgericht denken?

Deze voorbeelden hebben een directe invloed op de eigenwaarde, zelfvertrouwen en oplossingsgerichtheid van je medewerkers. Manage op een manier zodat ze dit ontwikkelen, trots zijn en zicht krijgen op de kwaliteiten die ze hebben, want dat geeft de moed om morgen nieuwe uitdagingen aan te gaan die nodig zijn voor het succes van je bedrijf.

Vanuit Lezismore ontwikkelen wij managers in authentiek leiderschap en het creëren van een krachtige mindset bij hun medewerkers. Met als resultaat een veerkrachtige cultuur en een verandercompetente organisatie.